ART CX 310

ART CX 310

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật

ART CX 310 là crossover (thiết bị phân tần) 2-Way Stereo / 3-Way mono analog  Có thể biến đổi 24dB/octave, 4 cấp, bộ lọc Linkwitz-Riley. Mỗi kênh có mức độ đầu vào, mức đầu ra cao và thấp và điều khiển tần số quay crossover. Một bộ chuyển đổi tần số "x10" được cung cấp cho các tần số crossover khác nhau từ tiêu chuẩn 80Hz - 920Hz đến 800Hz - 9200Hz. Nút ngưng tín hiệu ra được cung cấp cho mỗi đầu ra riêng lẻ để giảm bớt thiết lập hệ thống. Bảng điều khiển phía sau có tính năng XLR và 1/4-inch TRS input/output kết nối cân bằng cũng như bộ chuyển đổi chế độ chọn 2way hoặc 3 way.Thông tin chi tiếtSản phẩm tương tự


1