AUDIX MICROBOOM24

AUDIX MICROBOOM24

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật


Thông tin chi tiết

AUDIX MICROBOOM24 - Cần Boom bằng Carbon dài 24-inch (61 cm) bao gồm clip kẹp. (Chưa bao gồm đầu Micro)
Sản phẩm tương tự


1