Bộ gá dùng cho máy quay vác vai Panasonic SHAN-TM700

Bộ gá dùng cho máy quay vác vai Panasonic SHAN-TM700

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật

Panasonic SHAN-TM700 là một gá(Tripod Adapter) nhanh chóng cho các máy quay Panasonic. SHAN-TM700 cho phép máy quay nhanh chóng tháo lắp vào chân và máy quay, được sử dụng cầm tay một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Nó được gắn vào chân máy một cách vừa nhanh vừa dễ dàng.



Thông tin chi tiết

Panasonic SHAN-TM700




Sản phẩm tương tự


1