Card xử lý âm thanh Digigram VX1222e

Card xử lý âm thanh Digigram VX1222e

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật
  • 2 Input/6 Output
  • Analog I/O
  • Digital I/O
  • 24-bit/192kHz Converters


Thông tin chi tiết

Cấu hình

Bus / Format: PCI EXPRESS x1 (tương thích x2, x4, x8, x16, x32)

Kích thước: 168 mm x 111 mm x 20 mm

Yêu cầu nguồn nuôi(+3.3V/+12V): 3 A/ 0.4A

Môi trường hoạt động: nhiệt độ/độ ẩm(không ngưng tụ): 0°C/ + 50°C • 5%/90%

Môi trường bảo quản: nhiệt độ / độ ẩm (không ngưng tụ): -5°C/ +70°C • 0%/ 95%

Đầu vào

Đầu vào analog (mono): 2 cân bằng

Mức/trở kháng đầu vào tối đa: +24dBu /> 10kOhms

Đầu vào kỹ thuật số (stereo): 1 AES/ EBU với hw Bộ chuyển đổi tỷ lệ mẫu, 7,5:1 thành 1:8, lên đến 192kHz

Mức vào có thể điều chình:

- tương tự: từ –94.5dB to +15.5 dBÄ

- kỹ thuật số: từ –110 dB to +18 dB

Các đầu vào khác: AES/EBU Sync (tối đa 192 kHz), Word clock (tối đa 96 kHz), LTC, Video

Đồng bộ với AES11

Đầu ra

Đầu ra analog (mono): 12 servo-balanced

Mức đầu ra / trở kháng tối đa: +24 dBu/<100 Ohms

Đầu ra số (stereo): 6 AES/EBU, lên tới 192kHz

Mức ra có thể điều chỉnh:

– analog: from –86 dB to +24 dB

– digital: from –110 dB to +18 d

Đầu ra khác: Word Clock (lên đến 96 kHz)

Kết nối

Internal connectors: Đồng bộ hóa liên bảng

Extrernal connectors:: SCR MDR 68 chân

Phụ kiện đi kèm: Cáp Breakout hoặc 2U 19” box Breakout

Thông số kỹ thuật âm thanh

Tần số lấy mẫu có sẵn: Có thể điều chỉnh từ 22,05 đến 192kHz

Bộ chuyển đổi A/D và D/A: 24 bit

Các định dạng âm thanh được hỗ trợ: PCM (8, 16, 24 bit), Float IEEE754

Hiệu suất âm thanh

Đáp ứng tần số (ghi + phát): 20 Hz, 20 kHz: ± 0,3dB

Độ lệch pha của kênh: 20/20kHz: <0,2°/2°

Dải động (trọng số A):

– analog In: >104 dB

– analog Out: >110 dB

THD + noise 1 kHz at –1 dBfs:

– analog In: <–96 dB

– analog Out: <–96 dB

Crosstalk (Analog in or out):

– 1 kHz at 24 dBu: <–100 dB

– 15 kHz at 24 dBu: <–90 dB
Sản phẩm tương tự


1