Control box for aputure LS C300d (V-mount)

Control box for aputure LS C300d (V-mount)

7,491,861 đ

Thông tin kỹ thuật

Control box for aputure LS C300d (V-mount)Thông tin chi tiết

Aputure LS C300d controller box A V-mount gold mount, just the controller box
Sản phẩm tương tự


1