Litepanels LP-MICRO

Litepanels LP-MICRO

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật

Lamp Type: LED Array
Mount Type: Ball Head Shoe Mount
Brightness: 2" (0.6 m): 560 lux
4" (1.2 m): 280 lux
6" (1.8 m): 70 lux
Power Source: 6VDC from 4 AA Batteries
              5-12VDC from Optional Source (AC Power Adapter)
Power Consumption: 3W
Power Connector: AA Batteries Internal
                 Litepanels Proprietary External
Dimensions (WxDxH): 3.3 x 1.5 x 3.3"
                    8.3 x 3.8 x 8.3cm
Weight: 4 oz
        110gThông tin chi tiết

Lamp Type: LED Array
Mount Type: Ball Head Shoe Mount
Brightness: 2" (0.6 m): 560 lux
4" (1.2 m): 280 lux
6" (1.8 m): 70 lux
Power Source: 6VDC from 4 AA Batteries
              5-12VDC from Optional Source (AC Power Adapter)
Power Consumption: 3W
Power Connector: AA Batteries Internal
                 Litepanels Proprietary External
Dimensions (WxDxH): 3.3 x 1.5 x 3.3"
                    8.3 x 3.8 x 8.3cm
Weight: 4 oz
        110g
Sản phẩm tương tự


1