ATEM 2 M/E Broadcast Panel

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

474,200,000 đ

Thông tin kỹ thuật

ATEM 2 M/E Broadcast Panel là bảng điều khiển dùng cho các switcher 2 M/E, có thiết kế đẹp và sức mạnh điều khiển mạnh mẽ, cho phép sáng tạo tối ưu trong quá trình sản xuất lớn và phức tạp.  ATEM 2 M/E Broadcast Panel kết nối thông qua cổng internet, bao gồm loop thru để quản lý media.

● Bảng điều khiển chuyên nghiệp cho live switcher
● Các nút điều khiển chất lượng cao
● Kết nối với switcher thông qua cổng internet
● Loop Output cho internet
● USB Input cho phép cập nhật firmwave
● Aerospace-Certified Embedded OS
● Tri-Color LED Crosspoint Buttons
● RGB Bitmap Crosspoint Labels
● Redundant Power SupplyThông tin chi tiết

Connections

Ethernet

10/100/1000 BaseT with loop output for additional control panels or computers.

Software Updates

1 x USB for firmware updates

 

Dimensions

Width

37.27" or 947mm

Height

4.8" or 120mm

Depth

14.14" or 359mm

Weight

33.6 lb or 15.25 kg

Cutout Width

36.27" or 921mm

Cutout Depth

16.67" or 423mm

 

Extras

Direct Cross Points

20

Shifted Cross Points

40

Crosspoint Button Type

Tri-Color LED

Crosspoint Label

High Contrast RGB Bitmap

Next Transition Selectors

BKG, Key 1 - Key 2 (per M/E)

On-Air indicator

Yes

DSK Transition Selectors

Auto, Cut, Tie/Pvw

Preview Transition

Yes

Transition Rate Displays

Yes

Menu Control

LCD Bitmap Buttons

Fader Bar

2

3 Axis Joystick

Yes

Numeric Keypad

Yes

Operating System

Aerospace Certified Embedded OS

Redundant Power

Yes

Input Voltage

12V

Power Usage

75 Watts
Sản phẩm tương tự


1