MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G

MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G

5,000,000 đ

Thông tin kỹ thuật

Connections:

SDI Video Inputs
1 x SD, HD or 6G-SDI. 1 x ALT SDI Input for automatic switch over if main input fails.
SDI Video Outputs
1 x SDI Video Loop Output.
HDMI Video Outputs
HDMI type A out.
Analog Audio Outputs
2 channels of balanced analog audio.
Digital Audio Outputs
4 channels of AES/EBU digital audio
SDI Redundant Input
Automatically switches over if main SDI input is lost.
Multi Rate Support
Auto detection of SD, HD or 6G-SDI.
Updates and Configuration
USB
Reclocking
Yes

Standards:

SD Video Standards
525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
HD Video Standards
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2K Video Standards
2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF
Ultra HD Video Standards
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30
4K Video Standards
4K DCI 24p
SDI Compliance
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081
SDI Video Rates
SDI video connections are switchable between standard definition, high definition, Level A or Level B 3G-SDI and 6G-SDI.
SDI Video Sampling
4:2:2 and 4:4:4
SDI Audio Sampling
Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit.
SDI Color Precision
4:2:2 and 4:4:4
SDI Color Space
YUV and RGB
SDI Auto Switching
Automatically detects SD, HD or 6G-SDI.
HDMI Video Standards
625i50 PAL, 525i59.94 NTSC
720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30
HDMI Color Space
YUV and RGB
HDMI Color Precision
4:2:2 and 4:4:4

Software:

Software Control
Mac OS X™ and Windows™ software upgrade via USB.
Internal Software Upgrade
Via included updater application.

Operating Systems:

macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra or later,

Windows 8.1 or Windows 10.

Settings Control:

Mini Switches or USB software.

Power Requirements:

+12V universal power supply included with international socket adapters for all countries. Cable tie point.
Power Consumption
5.2 Watts
Operational Voltage Range
12 – 31V DC

Physical Specifications:

Environmental Specifications:

Operating Temperature
0° to 40° C (32° to 104° F)
Storage Temperature
-20° to 45° C (-4° to 113° F)
Relative Humidity
0% to 90% non-condensing

 Thông tin chi tiết

Chuyển từ SDI sang HDMI, được trang bị kết nối 6G-SDI.

● Một đường SD/HD/3G/6G-SDI Input
● HDMI 4K output
● Hỗ trợ tín hiệu SD, HD, UHD 4K và DCI 4K
● Tự động nhận dạng tín hiệu đầu vào
● Cổng SDI Input và Looped SDI Output dự phòng
● Âm thanh 24-bit, 48 kHz
● Analog và AES-EBU Digital Audio Output
● Điều khiển thông qua DIP Switch hoặc phần mềm
● Cổng USB 2.0 để cập nhật firmware
● Nguồn 12V
Sản phẩm tương tự


1