Mixer Yamaha MG16XU

Mixer Yamaha MG16XU

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật

16-Channel Mixing Console: tối đa 10 Mic / 16 Line Input (8 mono + 4 stereo) / 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4 AUX (bao gồm FX)Thông tin chi tiết

16-Channel Mixing Console: tối đa 10 Mic / 16 Line Input (8 mono + 4 stereo) / 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4 AUX (bao gồm FX)

  • 16-Channel Mixing Console
  • Tối đa 10 Mic / 16 Line Input (8 mono + 4 stereo)
  • 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
  • 4 AUX (bao gồm FX)
  • “D-PRE” mic preamps với mạch inverted Darlington.
  • 1-Knob compressors
  • Bao gồm bộ rack mount
  • Khung kim loại
  • Kích thước(W×H×D): 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")
  • Trọng lượng: 6.8kg (15.0 lbs.)Sản phẩm tương tự


1