Panasonic AV-HS400 HD Live Video Switcher

Panasonic AV-HS400 HD Live Video Switcher

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật

Panasonic AV-HS410 HD / SD Multi-Format Live Switcher

1x DVI, 8x SDI Inputs
1x DVI, 5x SDI Outputs
Integrated 7" Multi-Mode Color LCD
800 x 480 ResolutionThông tin chi tiếtSản phẩm tương tự


1