TASCAM CD-200SB

TASCAM CD-200SB

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật
Playback media SD/SDHC card、USB flash-drive、CD-DA、CD-R、CD-RW
Playback format  
WAV
(Data CD, SD/SDHC, USB)
Stereo, 8kHZ – 48kHz、8/16bit
MP3
(Data CD, SD/SDHC, USB)
Stereo, 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz、8 - 320kbps、VBR
CD-DA Stereo, 44.1kHz、16bit
MP2 
(Data CD, SD/SDHC, USB)
Stereo, 16/32/22.05/44.1/24/48kHz、8 - 384kbps、VBR
WMA(SD/SDHC, USB) Stereo, 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz、8-320kbps, VBR
AAC(SD/SDHC, USB) Stereo, 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz、8 - 320kbps、VBR
Number of channels 2 channel (stereo)
Recording format  
WAV 44.1kHz, 16bit
MP3 44.1/48kHz, 64/128/256kbps
ANALOG OUT  
unbalanced RCA
Nominal output level -10dBV
Maximum output level +6dBV
Output impedance 200Ω
balanced XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)
Nominal output level +4dBu
Maximum output level +20dBu
Output impedance 200Ω
PHONES OUT 6.3mm(1/4") stereo phone jack
Maximum output level 20mW + 20mW (THD 0.1%, 32Ω loaded)
DIGITAL OUT  
COAXIAL RCA
Output impedance 75Ω
Compatible signal format IEC60958-3 (S/PDIF)
OPTICAL TOS (JEITA RC-5720C)
Compatible signal format IEC60958-3 (S/PDIF)
Power source US, Canada:120V AC, 60Hz / EUR:230V AC, 50Hz / Australia:240V AC, 50Hz
Power consumption 11W
Size (W x H x D)mm 481 x 94.5 x 298
Weight 4.7kg


Thông tin chi tiếtSản phẩm tương tự


1